χαλκινα νομισματα Γεωργιου Α


1 λεπτο 1869 :Στρασβούργο   14.975677
1 λεπτο 1870 :Στρασβούργο          -
1 λεπτο 1878 :Μπορντώ          7.132.400
1 λεπτο 1879 :Παρίσι                 397.600

2 λεπτα 1869 :Στρασβούργο    7.481.724
2 λεπτα 1878:Μπορντώ          3.750.000
2 λεπτα 1878:Μπορντώ        (μικρη αγκυρα)

5 λεπτα 1869 :Στρασβούργο     23.945.158
5 λεπτα 1869 :Στρασβούργο  
(Χωρίς νομισματόσημα) 

5 λεπτα 1870 :Στρασβούργο         

10 λεπτα 1869 :Στρασβούργο     14.994.162 

10 λεπτα 1870 :Στρασβούργο           -
10 λεπτα 1878 :Μπορντώ             7.140.092
10 λεπτα 1879 :Παρίσι                    357.908
10 λεπτα 1882 :Παρίσι                16.000.000

Ασημένια νομίσματα Γεωργιου Α


20 λεπτα 1874 :Παρίσι           2.223.127
20 λεπτα 1883 :Παρίσι           1.000.000

50 λεπτα 1868 :Παρίσι            60
50 λεπτα 1874 :Παρίσι       4.500.573
50 λεπτα 1883 :Παρίσι          500.000  

1 δραχμη 1868 :Παρίσι               479.682
1 δραχμη 1873 :Παρίσι            4.051.676
1 δραχμη 1874 :Παρίσι                   -
1 δραχμη 1883 :Παρίσι            5.000.000

1 δραχμη 1910 :Παρίσι             4.570.159
1 δραχμη 1911 :Παρίσι             1.881.817

2 δραχμες 1868 :Παρίσι            47.419
2 δραχμες 1873 :Παρίσι           839.431
2 δραχμες 1883 :Παρίσι           250.000

 5 δραχμες 1875 :Παρίσι         1.195.799

5 δραχμες 1875 :Παρίσι (ανεστραμμενη αγκυρα)  

5 δραχμες 1876 :Παρίσι         1.894.774

χρυσα νομισματα Γεωργιου Α

5 δραχμες 1876 :Παρίσι          9.294

10 δραχμες 1876 :Παρίσι       18.959


20 δραχμες 1876 :Παρίσι        37.362


20 δραχμες 1884 :Παρίσι        550.000


50 δραχμες 1876 :Παρίσι            182

100 δραχμες 1876 :Παρίσι            76

νικελ νομισματα Γεωργιου Α

10 λεπτα 1894 :Παρίσι      3.000.000
10 λεπτα 1895 :Παρίσι      3.000.000

10 λεπτα 1912 :Παρίσι       28.973.497
10 λεπτα 1912 :Παρίσι              (χωρις νομισματοσημα)
20 λεπτα 1893 :Παρίσι              248.008
20 λεπτα 1894 :Παρίσι           4.751.992
20 λεπτα 1895 :Παρίσι           5.000.000


20 λεπτα 1912 :Παρίσι            10.144.292
20 λεπτα 1912 :Παρίσι       (χωρις νομισματοσημα)