1 λεπτο :  κοπηκαν 4 διαφορετικοί τύποι μονόλεπτων ,Σε 18 διαφορετικές ημερομηνίες (1832 , 1833 , 1834 , 1837 , 1838 , 1839 , 1840 , 1841 , 1842 , 1843 - 1ος τύπος / 1844 , 1845 , 1846 - 2ος τύπος / 1847 , 1848 , 1849 - 3ος τύπος / 1851 , 1857 - 4ος τύπος )

2 λεπτά :  4 διαφορετικοί τύποι δίλεπτων σε 16 διαφορετικές ημερομηνίες (1832 , 1833 , 1834 , 1836 , 1837 , 1838 , 1839 , 1840 , 1842 - 1ος τύπος / 1844 , 1845 - 2ος τύπος / 1847 , 1848 , 1849 - 3ος τύπος / 1851 , 1857 - 4ος τύπος)

5 λεπτα :  4 διαφορετικοί τύποι πεντάλεπτων σε 17 διαφορετικές ημερομηνιες (1833 , 1834 , 1836 , 1837 , 1838 , 1839 , 1840 , 1841 , 1842 - 1ος τύπος / 1844 , 1845 , 1846 - 2ος τύπος / 1847 , 1848 , 1849 - 3ος τύπος / 1851 , 1857 - 4ος τύπος)

 

10 λεπτα : Σε αυτα τα 30 χρονια Βασιλειας του Όθωνα κοπηκαν 4 διαφορετικοί τύποι σε 16 διαφορετικές ημερομηνιες (1833 , 1836 , 1837 , 1838 , 1843 , 1844 - 1ος τύπος / 1844α , 1845 , 1846 - 2ος τύπος / 1847 , 1848 , 1849 , 1850 , 1851 , 1857 - 3ος τύπος / 1849α - 4ος τύπος)

 

Ασημένια νομίσματα Οθωνα

1/4 δραχμης : Σε αυτα τα 30 χρονια Βασιλειας του Όθωνα κοπηκαν 2 διαφορετικοί τύποι 1/2 δραχμης (νεανική-γηραιά κεφαλή) σε 6 διαφορετικές ημερομηνιες (1833 , 1834 , 1845 , 1846 - 1ος τύπος / 1851 , 1855 - 2ος τύπος)

1/2 δραχμης : Σε αυτα τα 30 χρονια Βασιλειας του Όθωνα κοπηκαν 3 διαφορετικοί τύποι σε 9 διαφορετικές ημερομηνιες (1833 , 1834 , 1842 , 1843 , 1846 , 1847 - 1ος τύπος / 1842α - 2ος τύπος / 1851 , 1855 - 3ος τύπος)

 

1 δραχμη : Σε αυτα τα 30 χρονια Βασιλειας του Όθωνα κοπηκαν 3 διαφορετικοί τύποι δραχμών σε 9 διαφορετικές ημερομηνιες (1832 , 1833 , 1834 , 1845 , 1846 , 1847 - 1ος τύπος / 1851 - 2ος τύπος / 1851α - 3ος τύπος)

5 δραχμες : Σε αυτα τα 30 χρονια Βασιλειας του Όθωνα κοπηκαν 2 διαφορετικοί τύποι ταλιρων σε 7 διαφορετικές ημερομηνιες

Χρυσά νομισματα

Χρυσά νομισματα : 

20 δραχμες 1833 
20 δραχμες 1852  

40 δραχμες 1852